Ingelaste Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur u graag uit voor een ingelaste korte Algemene Ledenvergadering ter benoeming van twee nieuwe bestuursleden: Suzie Oppeneer als secretaris en Chris Sipman als algemeen bestuurslid.

Aangezien het huidige aantal bestuursleden slechts vier is en het statutaire minimum aantal bestuursleden vijf bedraagt is de spoedige benoeming van deze nieuwe bestuursleden dringend noodzakelijk. Nadere toelichting kunt u hieronder lezen.

De agenda is als volgt:

  1. Opening 19.00 uur
  2. Mededelingen
  3. Bestuursbenoeming: het bestuur stelt voor mevrouw Suzie Oppeneer te benoemen als lid van het bestuur in de functie van secretaris.
  4. Bestuursbenoeming: het bestuur stelt voor de heer Chris Sipman te benoemen als algemeen bestuurslid.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

In verband met de te reserveren vergaderruimte wordt u verzocht zich aan te melden voor deelname aan deze Ledenvergadering uiterlijk 21 september via het emailadres secretaris@bavovrienden.nl

Toelichting.

Uit Bavokroniek van juli 2022, rubriek ‘Van de voorzitter’:

In de vorige Bavokroniek meldden wij, dat wij dringend op zoek waren naar een nieuwe secretaris in ons bestuur. Tot ons genoegen kunnen wij hier melden dat wij een uitstekende
kandidaat voor deze functie hebben gevonden in de persoon van Suzie Oppeneer. In de  Bavokroniek van juli 2022 stelt zij zich voor.

Door het plotselinge vertrek van Arie Göbel uit het bestuur, wegens persoonlijke omstandigheden, zijn wij ook op zoek gegaan naar iemand die de taken van Arie kan overnemen. Arie was de verbindende schakel tussen onze Technische Werkgroep en de gebouwenbeheerder Marco Goes, en hij heeft veel bijgedragen aan het uitbouwen van een goede verstandhouding. De Technische Werkgroep heeft mede dank zij Arie een duidelijke status gekregen. Het lag dan ook voor de hand om op zoek te gaan naar iemand die de positie van de Technische Werkgroep binnen de vereniging kan bestendigen. Wij hebben daarom Chris Sipman, lid van de Technische Werkgroep, gevraagd of hij zitting in ons bestuur wil nemen. Wij zijn blij dat Chris de taak die Arie in het bestuur op zich had genomen wil continueren.

Suzie en Chris zijn dus kandidaat-bestuursleden. Volgens de statuten kan alleen de  Algemene Ledenvergadering bestuursleden benoemen. Wij willen echter niet wachten tot  de ALV die pas in april 2023 zal plaatsvinden. Daarom schrijven wij een aparte ALV uit die slechts één agendapunt heeft: benoeming  nieuwe bestuursleden. Op de ALV, die wordt gehouden direct voorafgaand aan onze bestuursvergadering van 28 september a.s., stellen wij de aanwezigen de vraag: gaat u akkoord met de benoeming tot bestuurslid van de door het bestuur voorgedragen kandidaat-bestuursleden? Eventuele tegenkandidaten dienen zich uiterlijk drie weken voor de ALV bij het bestuur aan te melden.

 


Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 28/09/2022
19:00 - 20:00

Locatie
Grote of St.-Bavokerk

Categorieën


Print dit artikel Print dit artikel