Glasvenster Vrede en Verdraagzaamheid

Het thema van het in 2008 door Koningin Beatrix onthulde raam is “Vrede en Verdraagzaamheid”. Wat als eerste aan het grote raam zal opvallen is de rode bloemenmantel. Het stelt de mantel der barmhartigheid of liefde voor. ‘Iets met de mantel der liefde bedekken’, zegt het spreekwoord. Vrede heeft door alle tijden heen tot de grote wensen en verlangens van alle volkeren behoord. Het raam wil de verbondenheid uitdragen van de volkeren en in samenhang daarmee verdraagzaamheid, begrip en acceptatie van zowel het verleden als de toekomst van de mensheid.

Maar deze mantel is niet het begin van het verhaal dat het glas wil uitbeelden. De Haarlemse kunstenaar Michel van Overbeeke heeft dit thema verwerkt in een triptiek
van drie boven elkaar en in elkaar overlopende zones of “sferen”.

In het ondervlak domineert de tijdstroom; in het middenvlak heerst paradijselijke
sereniteit; het bovenvlak vormt de transcendentale kosmos. De tijdstroom, bestaande uit ontwikkelings- annex herinneringslijnen, trekt in het ondervlak van links naar rechts over het beeld en sleept gestolde tijdsfragmenten met zich mee. Deze fragmenten zijn gestolde getuigen van scheppingsverhalen van onder meer Grieken en Romeinen, van Indianen en Maya’s, van de vroegste menselijke mythen, van reisverslagen door droomlandschappen, van fantasie, angsten en verlangens.

Specifiek hebben enkele tijdsfragmenten betrekking op de geschiedenis van Allowin, geboren in Hespengouw uit edele en roemvolle ouders, die later Bavo werd genoemd. In zijn jeugd leidde Bavo een vrij losbandig leven, maar later veranderde hij zijn levenswijze en besloot hij het goede te doen.

Één fragment weet zich opvallend te ontworstelen aan de tijdstroom en stijgt omhoog: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. In dit tijdsfragment kiest het Lam Gods positie in het Nieuwe Jeruzalem, voortvloeiend uit het schitterende visioen uit Openbaringen 21:1 t/m 22:5. Terloops verwijst het Lam Gods naar het schilderij van de gebroeders van Eyck in de St. Baafskathedraal in Gent.

De sereniteit in het middenvlak laat zich vooral verbeelden door de bloemenmantel, die tenminste vijf gezichten in een harmonieuze compositie bijeenhoudt. In dit vlak is Van Overbeeke’s vormentaal uitzonderlijk rijk. De vijf gezichten en de vijf rode bloemen verwijzen naar de wereldgodsdiensten.

De woelige tijdstroom uit het ondervlak en de vredige harmonie in het middenvlak bestaan niet los van elkaar maar zoeken een natuurlijk raakpunt. In de voorstelling is dit de plaats waar het Lam Gods positie kiest in het Nieuwe Jeruzalem.

De triptiek wordt aan de bovenzijde afgesloten met de kosmos. De koptracering toont ons de symbolen van sterrenbeelden uit verschillende culturen.

Wie meer over dit glas wil weten kan informatie vinden in het rijk geïllustreerde boek Etsen met licht, te koop in de winkel van de Grote Kerk. Het bevat een verslag over de totstandkoming van het glas.

Het raam werd geschonken door de Vrienden.

Onthulling van het nieuwe venster door Koningin Beatrix

Lees verder: Het Carillon