Huisregels

De Grote of St.-Bavokerk is een functionerende kerk in een prachtig gebouw.  De Protestantse Gemeente Haarlem houdt er van medio mei tot medio oktober haar diensten. Dagelijks vindt er om 12:45 uur een oecumenisch middaggebed plaats.

Er worden regelmatig orgel- en andere concerten gegeven, er vinden trouwerijen en andere bijzondere evenementen plaats. Het spreekt voor zich dat bezoekers van de kerk hun gedrag aanpassen aan de omstandigheden.

Rondleidingen en torenbeklimmingen worden door vrijwilligers gegeven en vinden tussen de bedrijven door plaats.  Deelnemers aan rondleidingen zijn gehouden de aanwijzingen van de rondleiders op te volgen. Bij torenbeklimmingen zijn er per groep twee vrijwilligers, een rondleider en een zogenaamde achterloper die er op toe ziet dat de groep bij elkaar blijft.