Nalatenschap mevrouw Luus van Dusschoten (1930-2012).

Schenking

In 2014 ontving onze vereniging twee tekeningen uit de nalatenschap van mevrouw Luus van Dusschoten (1930-2012), de oprichtster van de Stichting Historie en Heemkunde Luus van Dusschoten. Deze stichting had tot doel het verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van Haarlem en omgeving. Voor zover dat bij ons bekend is leeft bij haar nazaten het idee om de bevindingen van deze stichting in boekvorm uit te brengen.
De tekeningen die wij uit de nalatenschap kregen hebben allebei het interieur van de Bavo als thema.

Ingang telkamer. Tekenaar onbekend. Nalatenschap mevr. Luus van Dusschoten.

 

De potloodtekening van een onbekende tekenaar is gemaakt in de zuidbeuk van het koor en toont de ingang van de huidige telkamer. Toen deze tekening werd gemaakt hing hier nog niet het patroonschilderij boven de deur.

 

 

 

 

Interieur Grote Kerk, door Joseph van de Wall Perné (1877-1941). Nalatenschap mevr. Luus van Dusschoten.

 

De houtskooltekening van de Haarlemse schilder Joseph (“Jos”) van de Wall Perné (1877 – 1941) is vermoedelijk kort voor de tweede Wereldoorlog gemaakt. Opmerkelijk is hier dat de bankenopstelling voor de gemeenteleden tot ver in noordelijke zijbeuk doorloopt.

 

Beide tekeningen worden binnenkort ‘ontzuurt’, geconserveerd en voorlopig opgeborgen. Over een definitievere bestemming wordt nog nagedacht.