Restauratie grafmonument Brunings en Conrad feestelijk gevierd

Op vrijdagavond 22 augustus 2014 werd in de Grote of St.-Bavokerk stilgestaan bij de succesvolle restauratie van het grafmonument van de waterbouwkundigen Christiaan Brunings en Frederik Willem Conrad.

Dr. Willem de Jong, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, ging in op de opmerkelijke achtergronden die hebben geleid tot de realisatie van het monument. Dat Hildebrand (pseudoniem van Nicolaas Beets) en ene Hydraulicus daarin een rol hebben gespeeld was voor vrijwel iedereen nieuws! Zijn toespraak kunt u hier lezen: 

Ir. Th. van de Gazelle, plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat, sprak over het belang van de twee waterbouwkundigen voor Nederland en Rijkswaterstaat in het bijzonder. Aan het eind van zijn speech kondigde de heer Van de Gazelle tot ieders verassing aan dat Rijkswaterstaat de Bruningspenning aan onze Vereniging heeft toegekend en overhandigde hij de penning aan Jean Laurey, voorzitter van de Vereniging.

Bruningspenning voor en achter IMG_3753
De toespraak van de heer Van de Gazelle kunt u hier lezen: 

De avond werd vervolgd door een Vriendenconcert op het koororgel door stadsorganist Jos van der Kooy. Hij eindigde zijn programma met een improvisatie op het thema -hoe kan het ook anders- water.

Een bruisende receptie sloot de bijzondere Vriendenbijeenkomst af.

Het blad “De Haarlemmer” publiceerde in haar rubriek Haarlemse Stadsgezichten het volgende artikel:

2014-08-28 De Haarlemmer - Lof voor restauratie'

 

Print dit artikel Print dit artikel