Nieuw licht voor de Grote Kerk, geschenk aan alle Haarlemmers

Op 25 september werd op de Grote Markt tijdens het, voor de corona crisis aangepaste, Spaarnestadconcert de nieuwe verlichting van de Grote Kerk geschonken aan de inwoners van Haarlem.

Een interview in het Haarlems Dagblad met Jean Laurey.

Print dit artikel Print dit artikel