Officiële herplaatsing grafmonument Brunings & Conrad en Vriendenconcert

Op 18 november 2013 werd begonnen met het restaureren van het marmeren grafmonument van Brunings & Conrad. (Klik hier voor het nieuwsbericht van 18 november 2013.)

Toen het grafmonument was verwijderd, kreeg stadsarcheoloog Anja van Zalinge het idee van de gelegenheid gebruik te maken archeologisch onderzoek te doen, met goed resultaat. Meer lezen…

Op 22 augustus 2014 staan we feestelijk stil bij het feit dat het monument is gerestaureerd en teruggeplaatst.

Het monument was, na meer dan 150 jaar, ernstig aangetast door het zout uit optrekkend grondwater. Op initiatief van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk heeft het monument een uitgebreide ontzoutings­behandeling ondergaan.

Grafmonument Brunings en ConradOnlangs is het monument teruggeplaatst. Het resultaat is uitstekend te noemen. Het marmer ziet er goed uit, een deel van de belettering is vernieuwd waardoor de tekst weer leesbaar is geworden, de sokkel is waar nodig gerepareerd. Het monument is zodanig opgebouwd dat het grondwater in de toekomst geen schade meer kan veroorzaken.

De restauratie was mogelijk dankzij financiële bijdragen van Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en onze Vereniging.

Jos van der Kooij licht zijn concert toe tijdens het Vriendenconcert in 2013.

De officiële herplaatsing wordt vervolgd door een concert op het koororgel door Jos van der Kooy, stadsorganist van Haarlem.

Jos van der Kooy licht zijn concert toe tijdens het Vriendenconcert in 2013.

De deuren gaan om 19:30 uur open, de plechtigheid begint om 20:00 uur. Na afloop van het concert is er een receptie in de Brouwerskapel .

Toegang gratis.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 Deur open (via Oude Groenmarkt)
20.00 Welkomstwoord door Jean Laurey, voorzitter van de Vrienden van de Grote Kerk.
20.05 Inleiding door dr. W.R. de Jong over de achtergronden van het grafmonument van Brunings en Conrad
20.20 Toespraak en onthulling van het gerestaureerde monument door de heer T. van de Gazelle, plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat.  In zijn toespraak zal de heer Van de Gazelle ingaan op het belang van Brunings en Conrad voor Nederland en Rijkswaterstaat in het bijzonder.
20.30 Orgelconcert op het koororgel door Jos van der Kooy, stadsorganist.
21.15 Receptie in de Brouwerskapel

Koororgelprogramma:

Anonymus

Dansen uit Intabolatura Nova, Venetië, 1551

 • Le forze d’ hercole
 • Fusi Pavana piana
 • Meza notte Gagliarda
 • A la o

Jan Pieterszoon Sweelinck 1562 – 1621

 • Mein junges Leben hat ein End

Johann Adam Reincken 1643 – 1722

 • Toccata ex G (toccata – fuga I – toccata – fuga II – toccata)

Dietrich Buxtehude 1637 – 1707

 • Fuga ex C BuxWV 174

Johann Sebastian Bach 1685 – 1750

 • Fantasia C dur BWV 570
 • Fuga C dur BWV 946

Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

 • Andante für eine Walze in eine kleine Orgel, F dur KV 616, 1791

Jos van der Kooy 1951

 • Improvisatie

Jos van der Kooy (1951, Rotterdam) geniet een internationale  reputatie als concertorganist, improvisator en kerkmusicus. Zijn repertoire omvat werken uit nagenoeg alle stijlperioden. Van veel nieuwe Nederlandse werken gaf hij de eerste uitvoering. In 1970 maakte hij zijn internationaal debuut met een concert in de Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche in Berlijn. In de jaren zeventig en tachtig werd hij winnaar  van  improvisatieprijzen op internationale concoursen in Saint Albans en Haarlem.

Sinds 1966 werkt hij als kerkmusicus in Amsterdam. Sinds 1981 is hij  cantor en organist van de Westerkerk. In 1991 werd hij stadsorganist van Haarlem. Hij  is hij er vaste bespeler van het Müller-orgel in de Grote of St.-Bavokerk en van het Cavaillé-Coll orgel in de Philharmonie.  In 2007 werd hij benoemd tot organist van de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag. Hij gaf de aanzet  tot de restauratie van een drietal orgels: het Haarlemse Cavaillé-Coll orgel en de beide orgels in de Westerkerk te Amsterdam.

Van der Kooy doceert orgel, improvisatie en kerkmuziek aan de Academie der Kunsten van de Rijks Universiteit Leiden, aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en aan de Internationale Zomeracademie voor organisten in Haarlem. In tal van landen geeft hij masterclasses en concerten.

Van zijn spel zijn een twintigtal cd’s en dvd’s verschenen.

Van der Kooy ontving de volgende prijzen en onderscheidingen:
Tournemire Prize, International Organ Festival, Saint Albans, 1977.
Eerste Prijs Nationaal Improvisatie Concours, Bolsward, 1978.
Eerste Prijs Internationaal Improvisatie Concours, Haarlem, 1980 en 1981.
Prix d’Excellence, als leerling van Piet Kee aan het Conservatorium van Amsterdam, 1981.
Zilveren medaille, 1989, en vergulde  medaille, 2000, van Société Académique “Arts, Sciences, Lettres”, Parijs, wegens verdiensten voor Franse muziek.

Voor meer informatie: www.josvanderkooy.com

Print dit artikel Print dit artikel