Wie zijn wij

In 1975 wordt op initiatief van Thom Delleman de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem opgericht.

Doel is het ‘zonder winstoogmerk instandhouden van de Grote Kerk van Haarlem, zowel wat de kerk zelf betreft, als zijn ligging in relatie tot de directe omgeving, alsmede van de daarbij behorende inventaris teneinde dit alles in het algemeen en plaatselijk belang als historisch document te doen voortbestaan’.

Bij de oprichting telt de vriendenkring al 257 leden. De vriendenkring groeit en bloeit en is in 1980 met 3142 leden de grootste historische vereniging in Haarlem.

De Grote Kerk verkeert in die tijd in een slechte bouwkundige staat en ondergaat van 1981 tot en met 1985 een grootscheepse restauratie.

De laatste jaren schommelt het aantal leden van de vereniging rond de 1500. Mede dankzij hun contributiegelden kan de vereniging jaarlijks een substantiële bijdrage leveren aan het behoud en de restauratie van objecten in de Grote Kerk.