Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Dhr. dr.ir. H.F. (Henk) Kaan  – voorzitter
Mw. drs. P.G.L. (Penny) Den Hengst-Sandford – vicevoorzitter/voorzitter werkgroep rondleiders
Mw. M.C. (Marjan) van Houten – secretaris
Dhr. J.G.E. (Jack) de Groot – penningmeester
Dhr. A. (Anton) Pauw – voorzitter werkgroep Christian Müller-orgel

Vacature – externe betrekkingen en communicatie