Lidmaatschap Vriend

De vereniging verwelkomt nieuwe leden van harte. De kosten van het lidmaatschap bedragen slechts € 14,00 per jaar, maar hogere bijdragen zijn uiteraard zeer welkom.

Als lid ontvangt u drie maal per jaar de Bavokroniek en hebt u gratis toegang tot de Grote Kerk (met één introducé). Ook heeft u recht op een exemplaar van elke nieuwe uitgave in de Bavoreeks en krijgt u korting op andere producties, zoals cd’s.

Welkomstgeschenk

Nieuwe leden kunnen als welkomstgeschenk de eerder verschenen, nog beschikbare delen van de Bavoreeks ophalen in de kerk. Het decembernummer van de Bavokroniek bevat de acceptgiro voor de contributie voor het volgende jaar.

Hier kunt u zich aanmelden voor een lidmaatschap bij de Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem. Wanneer u zich aanmeldt voor een lidmaatschap ontvangt u van onze administratie een bevestiging met alle relevante betalingsgegevens. Na betaling gaat uw lidmaatschap direct van start.

Op zaterdagen gedurende de zomermaanden kunt u zich ook aanmelden bij de ledentafel in de kerk. We kunnen u dan ook nader informeren over onze vereniging.

Wanneer u zich liever per post wilt aanmelden dan kant dit ook. Dan kunt u zich aanmelden bij de Ledenadministratie, Antwoordnummer 1866, 2000 WC Haarlem. U krijgt daarna een acceptgiro toegezonden. Na betaling ontvangt u het lidmaatschapsbewijs.

Aanmelden als vriend van de Grote Kerk

Ja, ik wil een lidmaatschap en vriend worden van de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem.

* verplicht veld