Projecten

Een kernactiviteit van de vereniging is het financieren van projecten die met het behoud van de kerk of met het completeren van de inventaris te maken hebben.

Een flink aantal projecten is voltooid, een aantal zijn in voorbereiding en een paar zijn in uitvoering.