Publicaties

Naast de Bavokroniek die drie maal per jaar uitkomt, publiceren de Vrienden de populaire Bavoreeks. Publicaties waarin bepaalde aspecten van het gebouw nader belicht worden. In deze reeks zijn inmiddels elf deeltjes verschenen. Inmiddels zijn er een een aantal boekjes verschenen die uitgebreider ingaan op zaken die met de Grote Kerk te maken hebben.

De Haarlemse stadsdichter, Nuel Gieles, draagt soms zijn gedichten in de kerk voor. Een aantal daarvan kunt u hier aantreffen.

Ook van het Müller orgel heeft de vereniging een CD uitgebracht.