Boeken

Sinds 1996 geeft de vereniging de populaire Bavoreeks uit. Dit zijn publicaties waarin bepaalde aspecten van het gebouw nader worden belicht. In deze reeks zijn inmiddels elf deeltjes verschenen.
Daarnaast verzorgde de vereniging in 2003 het naslagwerk en de gids bij rondwandelingen De Grote of Sint-Bavokerk – Een wandeling door gebouw en geschiedenis door diverse auteurs, in 2006 gevolgd door Een korte beschrijving van drie orgels uit de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem door mr. Willem Wijting. In 2013 werd bij de opening van het gerestaureerde Grafkapel-complex het boek Het Grafkapel-complex in de Grote of St.-Bavokerk van Haarlem door dr. Willem R. de Jong aangeboden.

Het Grafkapel-complex in de Grote of St.-Bavokerk van Haarlem

In 2011 besloot de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem de Heilig Grafkapel in deze kerk te laten restaureren. Het gerestaureerde Grafkapel-complex werd op 30 augustus 2013 officieel door wethouder Lukas Mulder van Haarlem geopend.

Heilig GrafkapelDe Heilig Grafkapel bood vóór de Reformatie onderdak aan een uitbeelding van het Heilig Graf: een in het graf liggende Christus. In kerkrekeningen uit 1432 staat vermeld dat een zekere Claes Clamp opdracht krijgt een ‘legghende God’ te maken. Dit beeldhouwwerk is niet bewaard gebleven.

Naar aanleiding van de restauratie is dr. Willem R. de Jong, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Haarlem, in de bouwgeschiedenis van de Heilig Grafkapel gedoken. Aan de hand van diverse bronnen – oude plattegronden, beschrijvingen en archiefstukken – reconstrueert hij stap voor stap de totstandkoming van de Heilig Grafkapel zoals wij die nu kennen. Hij gaat daarbij in op de functies die deze ruimte en de omliggende vertrekken in de loop der tijden hebben vervuld. Zijn speurtocht geeft antwoord op vele vragen, en roept ook weer nieuwe vragen op.

Het boek kost € 14,50 en is te koop in de winkel van de Grote Kerk.

Een korte beschrijving van drie orgels uit de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem

orgelboekjeHet Müllerorgel is een van de beeldbepalende elementen in het interieur van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. Het imposante instrument, dat voltooid werd in 1738, bedekt vrijwel de gehele westelijke wand van het schip. Het orgel vervult niet alleen een functie bij kerkdiensten, maar wordt ook veelvuldig gebruikt voor concerten. Het bezit een internationale faam. In de Nieuwe Kerk in Haarlem werd in 1791 een orgel geplaatst door de Goudse orgelbouwer Hendrik Hermanus Hess. Hij maakte daarbij gebruik van onderdelen (waaronder veel pijpwerk) van het Zuiderorgel uit de Grote Kerk, dat door de komst van het Müllerorgel overbodig was geworden. Sinds 1907 beschikt de Grote Kerk naast het Müllerorgel over een tweede, meer bescheiden instrument: het koororgel. In 2000 is dit orgel, mede dankzij een bijdrage van de Vrienden van de Grote Kerk, grondig gerestaureerd.

Onlangs is een boekje verschenen onder de titel ‘Een korte beschrijving van drie orgels uit de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem’. In deze uitgave van de Vrienden van de Grote Kerk geeft mr. Willem Wijting een korte beschrijving van de drie bovengenoemde kerkorgels. Daarbij gaat hij onder meer in op de dispositie van de orgels en op de moderniseringen en restauraties die de instrumenten in de loop der tijd hebben ondergaan. Als organist van de Nieuwe Kerk (sinds 1972) en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Haarlem, kent hij de orgels van nabij.

Het boekje is voor € 9,90 te koop in de winkel van de Grote Kerk.

De Grote of Sint-Bavokerk. Een wandeling door gebouw en geschiedenis

De Grote of Sint-Bavokerk. Een wandeling door gebouw en geschiedenis is bedoeld als naslagwerk en als gids bij rondwandelingen. Naast hoofdstukken over de bouwgeschiedenis en de kerkelijke geschiedenis zijn er twee wandelingen in het boek opgenomen: één om de kerk heen en één door de kerk. Verschillende kaders verschaffen de geïnteresseerde lezer/bezoeker meer gedetailleerde informatie over diverse objecten. Achterin het boek is een plattegrond van de kerk te vinden, evenals een uitgebreide trefwoorden- en literatuurlijst.

Het rijk geïllustreerde boek (ISBN 90-803700-7-X) is te koop bij de Grote Kerk, de VVV Zuid-Kennemerland en de betere Haarlemse boekhandels. De prijs is € 9,90.

Bavoreeks

De Vrienden van de Grote Kerk geven ook de Bavoreeks uit: boekjes waarin bepaalde aspecten van de kerk nader worden belicht. In deze reeks zijn inmiddels tien deeltjes verschenen. Ze zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau en kosten 3,50 euro per stuk.